כללי.


1.1 אתר  Easymovies(להלן " מפעילי האתר", "איזימוביס", "Easymovies") מופעל על ידי חברת וידאו הד ומציע מגוון סרטונים משובצי תמונה ומוזיקה אותם ניתן להזמין באמצעות אתר האינטרנט.


1.2 התקנון כולו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.


1.3 התקנון מתייחס לכל פעילות / הזמנה שתתבצע באתר וכל פעילות לרבות הרשמה למערכת, העלאת תוכן והזמנת מוצרים, מעידה על קבלת התקנון ועל הסכמתך לנהוג לפיו.


1.4 מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות חלקים בתקנון מדי פעם בפעם. גרסה עדכנית ניתן לקבל באתר החברה. הגרסה המעודכנת היא הקובעת לתאריך הרלוונטי.


1.5 תאריך עדכון התקנון 30 בנובמבר 2011.


1.6 כל התדיינות משפטית או אחרת הנוגעת לתקנון זה תיעשה תחת חוקי מדינת ישראל בלבד.


תוכן


2.1 אין בהעלאת תוכן לאתר משום מסירת חזקה ואין מפעילי האתר אחראים בכל צורה לאחסון, הגנה או כל היבט אחר של בעלות על החומר.


2.2 איזימוביס עושה כמיטב יכולתה על מנת להבטיח את שלמותו ובטחונו של חומר המועלה לאתר. יחד עם זאת, מומלץ וכדאי למשתמש לגבות כל תוכן שהועלה למקרה הצורך. איזימוביס אינה ולא תהיה אחראית בשום צורה לתוכן שניזוק, נמחק, אבד, נגנב או הושחת בכל דרך על כל המשתמע מכך ולא תהיה אחראית לכל תביעה ו/או נזק ו/או אובדן מידע ו/או עוגמת נפש ישירים או עקיפים.


2.3 תוכן שנפגע לפני הפקת המוצר ולא ניתן לשחזור יזכה את המשתמש במלוא הסכום ששילם תמורת המוצר.


2.4 תוכן שהועלה יישמר בשרתי איזימוביס למשך זמן ארוך ככל הניתן. יחד עם זאת, מומלץ לשמור גיבויים של חומרי הגלם המרכיבים את התוכן לצורך הזמנות עתידיות.


2.5 מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחסום, למנוע שימוש ולבטל השתתפות של משתמשים שיחרגו מתנאי התקנון.


2.6 המשתמש באתר אחראי לתוכן המועלה/נכתב על ידו כולל תוכן הכלול במוצרים המוזמנים וכולל קבצי המוזיקה בהם הוא משתמש.


2.6.1 כל העלאת תוכן בלתי חוקי, גזעני, מאיים, חומרי תועבה ופורנוגרפיה, מהווה עילה לתביעה אזרחית, הוצאת דיבה ולשון הרע, פוגע בצנעת הפרט, עלול לעורר התנהגות פלילית, מפר בכל דרך הוראת כל דין לרבות חוק איסור לשון הרע תשכ"ה 1965 – אסורים בהחלט. 


2.6.2 כל העלאת תוכן המוגן בזכויות יוצרים - אסורה בהחלט למעט מקרים בהם מחזיק המשתמש באישורים חוקיים לבעלותו על התכנים המדוברים. כל המעלה תוכן לאתר מצהיר בזאת כי הוא בעל זכויות היוצרים על תוכן זה ו/או קיבל אישורים מתאימים מבעל הזכויות. כל המעלה תוכן לאתר מעניק בזאת ייפוי כוח למפעילי האתר להעביר אליו כל תביעה בנושא ולהסיר בכך כל אחריות מעליהם.


2.7 איזימוביס אינה יכולה לפקח על כל המוצרים והתכנים המוזמנים באתר אך עושה כמיטב יכולתה למחוק לאלתר תכנים שאינם עומדים בקו אחד עם המפורט בסעיפים 2.6, 2.6.1, 2.6.2. מפעילי האתר לא יישאו באחריות בגין כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מתוכן כנ"ל. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע פיצוי/שיפוי עבור כל נזק שייגרם להם, לעובדיהם, ללקוחותיהם או לצד שלישי כלשהו בעקבות הפרת סעיפים 2.6, 2.6.1, 2.6.2.


3.1 אתר איזימוביס מאפשר גישה לתכנים ושימוש חינם במערכת האינטרנטית. הרשמה למערכת כמוה כקבלת כל סעיפי תקנון זה ומחייבת את המשתמש בכל סעיפיו.


3.2 מערכת איזימוביס הינה חופשית לכל משתמש ומותרת לשימוש חופשי פרטי או עסקי. יחד עם זאת, חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי במערכת, למזגה לתוכנה/מערכת אחרת, לבצע פעולות של Reverse engineering, למכור זכויות שימוש, להפיץ תחת שם אחר, לתרגם,  ו/או לבצע כל שימוש החורג מהגדרת התוכנה: כלי להזמנת מוצרי תמונה ואחרים דרך אתר   איזימוביס.


3.3 איזימוביס תעדכן מדי פעם בפעם את המחירון ללא התחייבות להודעה מראש. בכל מקרה של מחלוקת – יהיה המחירון שפורסם באתר בתאריך ההזמנה, המחירון הקובע.


3.4 מערכת איזימוביס ניתנת בזאת לשימוש כפי שהיא.  איזימוביס תעשה כל שביכולתה לסייע בתמיכה ובייעוץ בכל הנוגע לשימוש במערכת. השימוש במערכת לא יהווה עילה לכל טענה או תביעה כנגד איזימוביס בכל הנוגע לשירותים המוצעים, ליכולותיה ו/או להשפעתה על המחשב, על רשתות חברתיות או על תוכנות אחרות המותקנות בהם. אין החברה אחראית לכל תוצאה העלולה להיגרם משימוש במערכת. 


3.5 בכל מקרה לא תהיה איזימוביס אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, לכל אבדן מידע, הכנסות או רווח ישירים או עקיפים מכל סוג שהוא.


מסגרת שירות


4.1 מפעילי אתר איזימוביס מעמידים לרשותך מערך ייצור  סרטים חדיש הכולל בקרת איכות קפדנית. סרט שנראה פגום, יש לשלוח למשרדינו תוך 14 יום מתאריך הקבלה בצירוף חשבונית הרכישה לצורך בדיקה. מוצר פגום יזוכה במלוא הסכום ששולם עבורו לחברת  איזימוביס סכום הפיצוי המקסימאלי לא יעלה על עלות המוצר כמוגדר במחירון איזימוביס.


4.2 ביטול עסקאות ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981 .


4.3 מחירי המוצרים משתנים מפעם לפעם ולכן לפני ביצוע הזמנת מוצר יש לוודא שהמחיר שישולם הוא המחיר המעודכן.


4.4 איזימוביס תאפשר ביטול הזמנות שתהליך ייצורן טרם החל. בקשות לביטול יש להעביר בכתב באמצעות טופס "צור קשר" באתר.


4.5 משלוח המוצרים בשיטת "דואר רשום" מתבצע באמצעות דואר ישראל ויישלח לכתובות בישראל בלבד. משלוח המוצרים בשיטת "משלוח לחו"ל מתבצע באמצעות דואר בינלאומי של דואר ישראל ויישלח לכתובת בחו"ל בהתאם לבחירת הלקוח. איזימוביס אינה אחראית על עיכובים במסירת המוצר בשל כוח עליון, או אירועים אחרים שאינם בשליטתנו כולל שביתות ועיצומים. 


4.6 איזימוביס עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח כי המוצרים המוזמנים יגיעו ליעדם. יחד עם זאת, עלול להיווצר מצב בו משלוח לא יגיע לנמען. במצב של אבדן חבילה, תהיה איזימוביס אחראית לייצר ולשלוח מחדש את המוצרים שהוזמנו לאחר קבלת אישור אובדן מהגורם המשלח.איזימוביס אינה אחראית בכל צורה, לכל נזק ישיר או עקיף, העלול להיגרם למזמין כתוצאה מאובדן משלוח או מהגעתו לידי צד שלישי. במקרים בהם כוללים המוצרים שהוזמנו חומר רגיש, מומלץ לפנות למשרדינו לתיאום איסוף עצמי. איזימוביס אינה ולא תהיה אחראית למשלוחים שיאבדו עקב מתן כתובת שגויה. 


4.7 נתוני המזמין וכל הקבצים שהעלה מוגנים בשם משתמש וסיסמא ולא יהיו נגישים לאיש מלבד עובדי החברה האחראים לייצור המוצרים שהוזמנו.


4.8 כל פרטי המזמין למעט מספר כרטיס האשראי יישמרו ברשות מפעילי האתר ולא יימסרו לכל צד שלישי ללא הסכמה מראש של המשתמש למעט מקרים בהם תידרש לכך על פי החוק או בהליכים משפטיים בהם מידע זה רלוונטי.


4.9 הרשמה במערכת מהווה אישור של המזמין לקבל אליו באופן שוטף הודעות דואר אלקטרוני מאת מפעילי האתר בנושא חידושים, מבצעים והודעות שונות. איזימוביס לא תמסור את כתובת הדואר האלקטרוני של המזמין לידי גורם שלישי למעט במצב בו תידרש לכך על פי החוק או בהליכים משפטיים.


4.10 שינויים במפרט – איזימוביס מחדשת ומעשירה באופן שוטף את מגוון המוצרים המוצעים על ידה ושומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי במפרטים מדי פעם בפעם ללא הודעה מוקדמת. הודעה על שינויים כאלו תימסר באמצעות האתר ו/או בדואר אלקטרוני. השינויים לא יחולו על מוצרים הנמצאים בייצור אלא רק על הזמנות חדשות שיישלחו לאחר פרסום השינויים.


4.11 גיל המינימום לשימוש באתר איזי מוביס ותשלום בכרטיס אשראי הינו 18.


שונות


5.1 מומלץ לבצע הגהה מדוקדקת לפני הזמנת המוצר ולוודא כי כל הטקסטים, התמונות והעיצוב מתאימים ונכונים. מפעילי האתר לא יוכלו לבדוק ו/או לבצע שינויים במוצרים לאחר הזמנתם.


5.2 איזימוביס לא תוכל לשאת באחריות לשגיאות שנעשו על ידי המזמין כגון טעויות בכיתוב, בחירת המוזיקה וניצול לא מלא של עמודי המוצר וכדומה (ראה סעיף 5.1).


5.3 כל המזמין סרט זכאי לסקיצה אחת בלבד של הסרטון אותו הזמין. כל סקיצה נוספת תחויב בתשלום.


 


 דף הבית  |   תבניות סרטונים  |   מאמרים  |   שאלות נפוצות  |   תקנון  |   לקוחות ממליצים  |   צור קשר  | 
| איך זה עובד? | קבצים מומלצים | סרט בהתאמה אישית | עובד בחברה גדולה? | דרושים אפטריסטים | תכנית שותפים |

לצפיה בסרטונים לדוגמא:     איזי מוביס בפייסבוק:

נבנה על ידי אינדיגו עיצוב ואתרים